Information och beställningar: 0046 0844685421 se.500cosmetics
 
Email:
Email:
         Email:


JURIDISKA VILLKOR

Informationen i Naturpenis träningsprogram tillhandahålls enbart i informativt syfte. Materialet är inte på något sätt avsett att utfärda eller ersätta professionell medicinsk rådgivning. Informationen som innefattas på hemsidan är av allmän karaktär och inte anpassad till någons individuella situation eller personliga omständigheter. Sagda information bör heller inte användas för att diagnostisera, förekomma eller behandla någon form av sjukdom eller åkomma. Om du lider av någon sjukdom eller besvär bör du kontakta specialistläkare innan du börjar med programmet. Vi rekommenderar dig att uppmärksamt läsa all information på hemsidan och nogsamt följa instruktionerna som ges på denna. Du bör ha i åtanke att ett inkorrekt utförande av programmet kan åsamka skada eller obehag. Om du skulle känna av någon form av obehag eller motverkan när du utför någon av övningarna bör du omedelbart avbryta programmet och vända dig till en specialistläkare. Även om det endast gäller mycket sällsynta fall, kan hudrodnad uppstå under arbetet med programmet. Precis som under alla andra former av fysisk ansträngning existerar alltid en risk, om än liten, för fysiska skador. Alla medlemmar av programmet tar på sig eget ansvar för sina handlingar. Om du accepterar villkoren förutsätter vi att du har läst, förstått och är överens med programmets normer och risker. Naturpenis och dess anställda avsäger sig allt juridiskt ansvar. För att använda informationen som tillhandahålls på den här hemsidan måste du vara myndig (över 18 år). Om så inte är fallet har du ingen tillträdesrätt till programmet.

Upphovsrätt

Programmets upphovsrätt innehas av Naturpenis.com och är avsett uteslutande för privat bruk i hemmet. Det är absolut förbjudet att kopiera, sprida vidare eller överlåta programmet i sin helhet eller delar av det. Alla rättigheter reserverade.

HEM - HUR FUNGERAR DET? - FÖRVÄNTAT RESULTAT - LÄKARSAMFUNDET
KUNDERS VITTNESMÅL - FAQ - BÖRJA NU - KONTAKT - SÄKERHET - MEDLEMSSIDOR

Naturpenis.com

Det här programmets copyright tillhör naturpenis.com och innehållet är enbart avsett för privat bruk i hemmet. Det är helt förbjudet att kopiera, sprida vidare eller överföra programmet i sin helhet eller delar av det. Träningsövningarnas effektivitet baserar sig på studier av Dr. B. Richards, på professionella läkares rekommendationer samt på kunders utsagor. Alla rättigheter reserverade. Juridiska villkor.

500cosmetics