Information och beställningar: 0046 0844685421 se.500cosmetics
 
Email:
Email:
         Email:


Med det exklusiva och 100 % naturliga träningsprogrammet Naturpenis, som rekommenderas av läkare, ökar du inte bara din penisstorlek i längd och omkrets utan du förbättrar dessutom din sexuella prestationsförmåga. Erektionerna ökar i kvalitet, estetisk förbättring och förbättrad potensen. Dessutom ser du snabba– efter några få veckor – och permanenta resultat, helt utan negativa effekter på hälsan.


Vårt programs effektivitet beror till största delen på kombinationen av traditionella och moderna tekniker. Några av de här teknikerna för penisförlängning har utformats särskilt för att öka omkretsen medan andra är avsedda för att åstadkomma en ökning på längden (de såkallade jelquing-övningarna).

Naturpenis program baserar sig på flera olika sorters träningsövningar som är uppdelade på fyra olika nivåer: NYBÖRJARE, MEDEL, AVANCERAD OCH EXPERT – dessa har definierats utifrån träningsövningarnas längd och intensitet. Varje nivå har i sin tur delats upp i olika avdelningar (uppvärmning, längd, omkrets, etc.) som avgränsar övningarna och optimerar resultaten på så kort tid som möjligt. Våra tekniker har utformats var och en för sitt specifika område, för att försäkra ett snabbt och utmärkt resultat.

# # # #

I vårt program ingår det en mängd bilder och professionellt utarbetade instruktionsvideos. I dessa ges det med några enkla instruktioner en detaljerad förklaring till var och en av programmets träningsövningar. Med varje teknik följer en instruktionsvideo och en förklaring som hjälper dig att utföra övningen korrekt. Med Naturpenis behöver du aldrig gissa dig fram, vår personal guidar dig genom övningarna steg för steg för att du hela tiden ska ha klart för dig vilken ordning och intensitetsgrad som gäller och när du ska utföra mätningarna.

I grund och botten utgörs penis av tre principiella områden: två svällkroppar i övre delen (Corpora Cavernosa) och en lite mindre svällkropp i den nedre delen (Corpus Spongiosum). Då erektion inträder utvidgar de här delarna sig och fylls med blod. Corpus Spongiosum har som främsta uppgift att ejakulera urin och sperma medan Corpora Cavernosa å sin sida har kapacitet att lagra 90 % av blodet som kommer till penis under erektionen

Idag är det ett välkänt faktum att penis begränsningar ifråga om längd och omkrets beror på blodflödet i lemmen och vilka blodvolymer som kan lagras i den. Den enda idag existerande och pålitliga metoden för att öka penisstorleken är därför att utveckla och förstora Corpora Cavernosa. En sådan storleksökning går att åstadkomma med hjälp av våra tekniker som har utarbetats specifikt för att förlänga och utvidga penis genom en ökning av blodflödet. Detta förbättrar också den erektila funktionen och förbättrar blodflödet i penis utan att öka trycket i vener och artärer.

Kort sagt utgörs penis av en porös finare vävnad med kapacitet att absorbera stora mängder blod (och det är här våra träningsövningar kommer in i bilden, deras syfte är att åstadkomma en ökning av vävnadens absorptionsförmåga). När vävnaden absorberar blodet utvidgas den, vilket ger upphov till erektion. Våra övningar stimulerar vävnadens celler så att nya cellager skapas ovanpå de gamla. Det betyder att svällkropparnas håligheter byggs ut och blir större så att de förmår hålla kvar större mängder blod. Efter några veckor har alltså mängden erektil vävnad ökat och du får en längre penis med större omkrets som resultat.

Teknikerna som vi talar om, har inte bara positiva effekter för att öka den generella penisstorleken, de fungerar också för att öka blodflödet i penis, men utan att för den skull öka det arteriella trycket (som vi nämnde tidigare). De är också användbara för att träna och utveckla PC-muskeln (som sitter en bit ovanför och bakom könsorganet och drar sig samman mot bäckenet), och det är alltid välgörande för din penis. Det är det här vårt träningsprogram Naturpenis inriktar sig på, det är specifikt utformat för att träna de utpekade områdena och för att bidra till en förbättring av din penis prestationsförmåga.

Vad våra exklusiva träningsövningar egentligen åstadkommer är små sprickor i svällkropparnas hålrumsväggar. Det gör att de kan släppa genom större mängder blod och att cellerna ökar i antal. Penis bygger upp hålrummens väggar på nytt och de blir då mycket större och stadigare än innan och rymmer också mer blod. På så vis tänjs den erektila vävnaden ut och på bara några få veckor genomgår penis stora förändringar i både längd och omkrets.

Vi på Naturpenis visar dig hur du ska gå tillväga för att träna upp Corpora Cavernosa, Corpus spongiosum och de kavernösa artärerna. Vi tror vi vågar säga att i princip alla män har en penis som skulle kunna vara i bättre form eller bättre utrustad, men med Naturpenis träningsprogram når din penis sin maximala potential. Det är inte bara längd och omkrets som ökar, utan din penis vinner också flera andra fördelar. Den kan förvara större mängder blod, blodflödet maximeras och den sexuella uthålligheten ökar. Allt detta bidrar till en känsligare penis och bättre sex med kraftigare erektioner. Likväl är den största tillgången med våra tekniker att resultaten är permanenta, det vill säga att när du slutar med träningen kommer de uppnådda förbättringarna att vara bestående. Detta beror på att penisens celler inte krymper igen om de en gång har expanderats, och medan träningen utförs växer penisens celler hela tiden i storlek.

Alla teknikerna som ingår i vårt program är enkla och bekväma att utföra och de är dessutom inte smärtsamma. Vårt forskningsteam arbetar ständigt med att förnya träningsövningarna och utveckla nya för att bredda och optimera servicen till våra kunder.

Det unika och exklusiva träningsprogrammet Naturpenis är 100 % naturligt och säkert. Teknikerna som ingår i programmet är helt vanliga träningsövningar och orsakar ingen skada på penis, de är helt ofarliga för hälsan. Penisen bör dock inte utsättas för överdriven träning, och därför är det viktigt att behålla den dagliga regelbundenheten och följa de föreskrivna instruktionerna steg för steg. Det är också viktigt att du respekterar alla tidsangivelserna i vårt träningsschema.

EDe här träningsövningarna baserar sig på forskning och studier som utfördes av Dr. Brian Richards i Storbritannien under år 1970. Sedan han uppnått strålande resultat publicerades övningarna i British Journal of Sexual Medicine. Med hans upptäckter och Jelq-övningen som utgångspunkt började de här moderna och mycket populära träningsprogrammen utvecklas. Till skillnad från andra program är det bara Naturpenis som har fått uttalat stöd och rekommendationer från framstående urologer och professionella läkare på området för sina snabbverkande resultat utan negativa effekter på hälsan. Om metoderna används korrekt är de mycket pålitliga och effektiva.

 

HEM - HUR FUNGERAR DET? - FÖRVÄNTAT RESULTAT - LÄKARSAMFUNDET
KUNDERS VITTNESMÅL - FAQ - BÖRJA NU - KONTAKT - SÄKERHET - MEDLEMSSIDOR

Naturpenis.com

Det här programmets copyright tillhör naturpenis.com och innehållet är enbart avsett för privat bruk i hemmet. Det är helt förbjudet att kopiera, sprida vidare eller överföra programmet i sin helhet eller delar av det. Träningsövningarnas effektivitet baserar sig på studier av Dr. B. Richards, på professionella läkares rekommendationer samt på kunders utsagor. Alla rättigheter reserverade. Juridiska villkor.

500cosmetics